$ Skicka oss en förfrågan
Kontakta mig
Frågor? Ring oss
Håll cmdctrl -tangenten nere och tryck på +/-
Startsida -> Nyheter ->

Nyheter

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag!

anpassningar utöver stödhantag
Lestid ca 4 min. Publiserat 03.09.2018
Behöver ditt hem anpassas din bostad byggas om? Om du har en funktionsnedsättning och vill bo kvar hemma kan det vara så att ditt hem behöver byggas om eller anpassas. En funktionsnedsättning kan till exempel vara nedsatt rörlighet, synnedsättning, epilepsi eller begåvningshandikapp. Du behöver kanske mer stöd och extra hjälp Du får inte bidrag om du har en tillfällig funktionsnedsättning som till exempel ett brutet ben. Boendet måste fungera väl för att kunna hantera vår vardag på bästa sätt. Du som har en funktionsnedsättning kan behöva extra hjälp och stöd i din bostad. Det finns även också korttidsboende där du kan bo under en kortare period t ex efter en sjukhus uppehåll. Om du bor i en hyreslägenhet måste din fastighetsägare godkänna anpassningen.
Trappor - funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Så här ansöker du:

För att får bostadsanpassningsbidrag behöver du ett intyg som styrker att de åtgärderna du ansöker om är nödvändiga utifrån din funktionsnedsättning. Ett sådant intyg får du av din arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig i din kommun.
För att ansöka om bostadsanpassningsbidrag behöver du först fylla i ansökningsblanketten den finns på kommunens hemsida.

För alla anpassningar utöver stödhantag och trösklar, som exempelvis, AssiStep, ramp, dörrautomatik, kök- eller badrumsanpassning osv

Neurologiska sjukdomar som (MS, Parkinsons) samt stroke och alla sjukdomar där funktionen nedsätts om du har funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Vi rekommendera att man testa innan med en arbetsterapeut om AssiStep kan hjälpa dig. Kontakta oss gärna för mer information.

Vad kan du få bidrag för?

Du kan få bidrag för att anpassa fasta funktioner i din bostad. Du kan även få bidrag för att anpassa fasta funktioner i anslutning till din bostad. Fasta funktioner är sådant som du normalt inte tar med dig när du flyttar. Du kan bara söka bidrag för den bostad som du bor i permanent. Bidraget är personligt och du kan söka det oavsett om du äger din bostad eller om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt.

Hur stort bidraget blir beror på vad som behöver göras i din bostad.

Exempel på vad du kan få bidrag för:

• Montera Trappassistenten AssiStep

• Ta bort trösklar

• Få bredare dörröppningar

• Ta bort badkar och sätta in dusch

• Ta bort underskåp så att du kan sitta och diska

• Sätta in bättre belysning.

Du kan också få bidrag för att anpassa saker utanför din bostad som:

• Ramper

• Räcken och ledstänger

• Automatisk dörröppnare

Hembesök - genomsyn av trappa, trappräcke och trapphuset

Som en del av ansökan kan det vara nödvändigt att en heminspektion från vår återförsäljare måste genomföras vid beställning av AssiStep. De tar bilder och mäter er trappa. Efter detta kan ni få ett icke-bindande erbjudande.

Detta är viktigt för att säkerställa en optimal installation.

AssiStep installeras vanligen av en person och tar 3-6 timmar beroende på trappsteg.
AssiStep montering

När processen är klar (beskrivs i mer relevanta termer beroende på processen), kommer AssiStep att installeras i ditt hem inom två till tre veckor.

När AssiStep är installerat får du också en grundlig genomgång och träning.

Köp eller hyra AssiStep som privat person

Det är också möjligt att köpa eller hyra AssiStep som privat person.

Kontakta oss för en gratis heminspektion eller ett icke-bindande priserbjudande.

Vill du prova AssiStep?

Det finns hundratals testanläggningar för AssiStep i hela Europa. Hitta din närmaste plats på kartan eller skicka en förfrågan om du inte hittar någon nära dig.

Tryck på markörerna i kartan För information  

Titta på vår Informationsvideo

Ladda ner broschyren