$ Skicka oss en förfrågan
Kontakta mig
Frågor? Ring oss
Håll cmdctrl -tangenten nere och tryck på +/-
Startsida -> Nyheter ->

Nyheter

Att använda AssiStep som ett terapiverktyg

AssiStep trappklättringshjälpmedel för rehabilitering
AssiStep trappklättringshjälpmedel för rehabilitering
Lestid ca 7 min. Publiserat 31.08.2018
Mobilitet betyder inte bara mer oberoende utan också större frihet. Särskilt om man råkat ut för en höftfraktur , t. ex. efter ett fall i en trappa, eller om man drabbats av stroke, måste muskler, leder och skelett byggas upp och tränas upp igen - och nyckelordet är gångrehabilitering.
Mobilitet = Oberoende

Idag kan forskningen inom neurologi påvisa att rehabilitering är mer framgångsrik ju tidigare den påbörjas. En annan viktig komponent som inte bör negligeras är att människan är en social varelse, och att det därför är mycket viktigt att tidigt låta patienten delta och medverka i dagliga aktiviteter och sysslor tillsammans med andra. Så att delta vid sociala tillfällen samt i det vardagliga livet är väsentligt för en snabb rehabilitering.

Gångrehabilitering

Det finns ett fåtal hjälpmedel för gångrehabilitering. Det kan vara enkla gåbarrar eller avancerade robotbaserade gångtränare som hjälper patienten att lära sig gå igen. Dock är sådana hjälpmedel enbart komplement till klassisk gångträning med fysioterapeut, eftersom de inte kan ersätta terapeuten. Detsamma gäller för gångträning i trappor.

Beroende på hur allvarligt begränsad patientens rörlighet är, måste terapeuten stödja patienten när han/hon tränar på att gå i trappor och även på rehabiliteringscenter sker träningen enbart tillsammans med en terapeut. Men som komplement till sådan träning, kan AssiStep användas som terapiverktyg för trappträning.

hjälp vid gångrehabilitering
Rehabilitatering med AssiStep

AssiStep fungerar inte enbart som en trapprollator, som hjälper dig att gå säkert och tryggt i trappan hemma, utan den används också flitigt som terapiverktyg i en lång rad rehabiliteringscenter, vårdhem och äldreboende.

Den smarta utformningen hjälper inte bara patienten, men säkrar även att terapeuten som tränar patienten också har stöd i trappan. Handtaget kan placeras både framför och bakom patienten.

AssiStep framför användaren

När handtaget placeras framför patienten kan patienten hålla fast i det, vilket ger den support och det stöd som behövs för att kunna gå säkert och tryggt i trappan. När patienten går uppför trappan kan han/hon dra sig upp om det behövs, med hjälp av handtaget, utan att behöva belasta armarna onödigt mycket, eftersom även benen och bålen stöder rörelsen. Om man i stället använder ledstänger på båda sidorna om trappan, använder patienten ofta enbart kraften i armarna för att dra sig upp, och belastar knappt benen alls. Resultatet av detta blir att patienten inte rör sig på det sätt som man normalt använder för att gå i trappor, och därmed inte tränar benmuskulaturen alls på samma sätt som han/hon gör med AssiStep. Detta har att göra med patientens hållning, som med AssiStep blir upprätt och därmed belastar benen och ger stöd från bålen.

Därmed leder träning med AssiStep också till att stärka bålmuskulaturen och hållningen.

  • "Sedan min son började använda AssiStep har jag märkt en stor skillnad även när han går i vanliga trappor. Han har mycket starkare bålmuskler och hans hållning har blivit mycket bättre." - mamma till ett barn med cerebral pares (CP).

När patienten går nedför trappor, kan han/hon också hålla i handtaget framför sig, och därmed ha både ett fysiskt och mentalt stöd för att tryggt och säkert gå nedför trappan. Ofta, när patienter behöver lära sig att gå i trappor igen, är de rädda för att gå nedför trappor - det är som att stå vid randen av ett brant stup, eller uppe på ett berg och titta ned. Med AssiStep framför dig har du ett skydd, som hindrar dig från att falla, och du kan gå nedför trappor och känna dig säker och därmed mer avslappnad.

Rehabilitering hemma
AssiStep bakom användaren

Särskilt vid träning, med terapeut, kan handtaget även användas bakom patienten. När patentien går uppför trappan, förhindrar AssiStep fall baklänges, vilket innebär en hjälp både för patienten och för terapeuten, som följer och stöder patienten.

Mobilitetshjälp till rehabilitering
Rehabilitering med och utan terapeut

Beroende på hur allvarlig funktionsnedsättningen är av resp. sjukdom eller diagnos, kan AssiStep användas som terapiverktyg både med och utan assistans av en terapeut. I Skandinavien använder redan ett stort antal arbetsterapeuter och fysioterapeuter AssiStep för att påskynda rehabiliteringsprocessen för patienter som drabbats av stroke eller en höftfraktur. AssiStep används även i rehabiliteringscenter och äldreboenden i Tyskland och Österrike för att hålla de äldre aktiva och understödja att de själva kan gå i trappor, utan hjälp. På lång sikt ger användandet av AssiStep en enorm fördel i och med att man kan behålla den egna mobiliteten och självständigheten.

Vi besökte det tyska rehabiliteringscentret Geerlofs i Pforzheim, som har haft AssiStep installerad i sina trappor sedan sommaren 2017. Deras terapeuter använder regelbundet AssiStep som ett stödjande terapiverktyg när de tränar att gå i trappor med patienter som t. ex. Dmitri Tschatschin, som har varit rullstolsbunden sedan 2016 på grund av en inkomplett förlamning till följd av en motorcykelolycka. Vad gäller träningen med AssiStep säger han följande:

"Om du sitter i rullstol en längre tid så skaffar du dig den dåliga vanan att göra allt med armarna. Det borde man verkligen inte göra. Den stora fördelen med AssiStep är att du måste arbeta själv med benen, vilket ger terapi och träning, och det är ju det som är verkligt viktigt."
Dmitri Tschatschin
Se videon om Dmitris rehabiliteringsprocess med AssiStep

Gångrehabilitering måste anpassas till varje patient, helt beroende på hur allvarlig funktionsnedsättningen är, till följd av sjukdom och diagnos. Precis så gjorde de också med Dmitri vid rehabiliteringscentret. Med AssiStep kan användaren själv bestämma, oberoende om det är i det egna hemmet eller vid ett träningspass med en terapeut, hur snabbt det ska gå och hur mycket stöd som behövs vid trappträningen.

Sjuk efter operation

Vi pratade också med Barbara från Weimar om hur det är att använda AssiStep som ett terapiverktyg i hemmet. Barbara har suttit i rullstol sedan 2015, då hon smittades av MRSA - den så kallade sjukhusbakterien - under en operation för att sätta in en knäprotes. Efter cirka tio operationer på tre år, kan hon nu äntligen - tack vare sin egen orubbliga viljekraft - faktiskt ta några få steg på egen hand. Barbara fick AssiStep installerad i sitt hus sommaren 2017 och använder trapprollatorn regelbundet med hjälp av sin man Rudi. Tillsammans tränar paret att gå i trappan och redan efter kort tid kan de konstatera att Barbara gör stora framsteg.

Rehabilitering med AssiStep hemma
För alla åldrar

AssiStep kan användas som träningsverktyg av både äldre och yngre personer. Vår yngste användare Peder är sex år gammal och har cerebral pares (CP). Fram till nyligen kunde han inte gå i trappor alls. Men sedan han har fått AssiStep installerad hemma, kan han gå upp och nedför trappan helt utan hjälp. Inte bara hans gång har förbättrats utan även hans humör. Peders mamma berättade också för oss att det regelbundna användandet av AssiStep har förbättrat hans bålmuskulatur och hållning avsevärt.

Det är tydligt att AssiStep bidrar positivt till muskleutveckling och motiverar användaren att hålla sig rörlig och mobil. AssiStep undanröjer både fysiska och psykiska hinder hos användaren och gör det säkert att gå i trappor inte bara fysiskt, men också mentalt. Genom att regelbundet använda AssiStep, bygger användaren sakta men säkert upp sina muskler, eller behåller redan existerande muskelstyrka. Detta bidrar även kraftigt till att stärka balansen och hjälper på så vis till att minska risken för fall och leder därmed till en säkrare gång.

Han kan klättra upp trapporna med hjälp av trappklättringshjälpen